Lví klub Praha Orel
 

O nás

Úvodní slovo bývalého prezidenta A. Šándora

prezident klubu

Vítejte na stránkách Lvího klubu Praha Orel, který je nejstarším a zřejmě i největším představitelem lionského hnutí v České republice. K jeho založení došlo krátce po Sametové revoluci, která umožnila opětovný rozvoj klubové a spolkové činnosti v naší zemi. Velkou zásluhu je třeba přiznat vídeňským kolegům z klubu Johanna Strausse, kteří celému procesu našeho vzniku a etablování se v mezinárodním měřítku byli velmi nápomocni. Za letos oslavených dvacet let existence Lvího klubu Praha Orel byla mezi jeho členy celá řada významných osob ze všech sfér společenského a politického života.

Ve stejném roce, ve kterém byl náš klub založen, byla spouštěna nejdůležitější kampaň světových Lionů na ochranu zraku s názvem Sight First. Toto snažení má svůj původ již v roce 1925, kdy se naši předchůdci stali prvními rytíři slepých ve válce proti tmě.

Náš klub již dlouhodobě sponzoruje činnost Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s..

Za dobu své historie klub neprožíval jen příjemné věci. V měsíci září 2009 byl vyloučen jeho zakládající člen Jaroslav Barták. Naše řady – a tím i lionské hnutí – musel opustit vzhledem k tomu, že jeho chování přestalo být v souladu s principy a morálním kodexem člena hnutí. Krátce po té, si malá část dosavadních členů ustanovila svůj vlastní klub.

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)

Lev