Lví klub Praha Orel
 

Události

hra na klavír

Dar pro nevidomé hudebníky

Během vystoupení hudebníků z Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina na prosincovém (2007) setkání členů LC Praha Orel se ukázalo, že klavírista má vypůjčený hudební nástroj, neboť středisko má piano v nevyhovujícím stavu a pro koncertování nepoužitelné. Členové LC Praha Orel se rozhodli zakoupit nový klávesový hudební nástroj, který umožní výuku i koncertování pro hudebně nadané klienty Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina.

Finanční dar 25 tis. Kč pomohl středisku zakoupit klávesový hudební nástroj YAMAHA DGX 620.