Lví klub Praha Orel
 

Události

psací stroj

Setkání s vedením

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina.

Na únorové schůzi LC Praha Orel se členové klubu setkali s vedením Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé o.p.s. p. PhDr. Rudolfem Volejníkem (nevidomý), předsedou správní rady, pí. Mgr. Marií Schifferovou, ředitelkou střediska a klientkou střediska pí. Jarmilou Hochsteigerovou. Dr. R. Volejník a Mgr. M. Schifferová ve svých vystoupeních hovořili o činnosti střediska, o svých dlouholetých zkušenostech s rehabilitací a rekvalifikací nevidomých a slabozrakých klientů střediska, o integraci a možnostech spolupráce s LC Praha Orel. Bylo dohodnuto, že klienti střediska připraví v košíkářské, keramické a tkalcovské dílně několik kusů výrobků, které budou vydraženy na červnovém setkání LC Praha Orel. Finanční výtěžek z dražby obdrží středisko.

Jarmila Hochsteigerová přečetla svoji literární práci "RUKA". Ze zaslaných literárních prací do mezinárodní soutěže na téma "Braillovo písmo a já" národní porota vyhodnotila příspěvek J. Hochsteigerové mezi tři nejzdařilejší příspěvky. V rámci celoevropské soutěže byla udělena J. Hochsteigerové za literární práci "RUKA" cena Za znamenitost s odměnou 500 USD a pamětní plakety v hodnotě 100 USD.

Na závěr setkání prezident LC Praha Orel Stanislav Slavík předal ředitelce Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska finanční dar 25 tis. Kč určených na zakoupení klávesového hudebního nástroje YAMAHA.