Lví klub Praha Orel
 

Události

logo LC Praha Orel

Národní divadlo

Nevidomí a slabozrací navštíví Národní divadlo v Praze.

Na základě podnětu LC Praha Orel, který vyplynul ze zářijového setkání se zástupci SONS ČR, se připravuje projekt na organizování náštěv Národního divadla v Praze pro nevidomé a slabozraké.

Členka klubu Praha Orel, pí. ing. arch. Iva Drebitko, která je prezidentkou občanského sdružení TRIGA, Klub mecenášů Národního divadla, se obětavě ujala realizace projektu. Projednala s vedením Národního divadla možnosti návštěvy a sledovala průběh příprav této dlouhodobé akce.

Pro nevidomé a slabozraké návštěvníky bude připraven speciální výklad o historii divadla a jeho budovy. Návštěvníci obdrží tiskovou informaci v braillově písmě a počítá se i audionahravkámi. Návštěvníci se seznámí hmatem s bronzovými bustami a sochami významných osobností divadelní éry ve slavnostním prostoru prvního balkónu divadla, kde obdrží zvláštní výklad. Návštěva potvrvá přibližně hodinu a půl. Podle prvních ohlasů je mezi pražskými i mimopražskými spolky nevidomých a slabozrakých o návštěvy Národního divadla v Praze velký zájem.