Lví klub Praha Orel
 

Události

Setkání červen 2015

Setkání červen 2015

Na našem červnovém setkání nejprve seznámil přítomné past-prezident Jan Bříza s informacemi z XXIII. Konventu Lions Clubs International, Distrikt 122 ČR a SR, který proběhl ve dnech 22. – 24. 5. 2015 v Plzni a v rámci jehož velmi bohatého programu bylo mimo jiné zvoleno nové vedení distriktu pro lionský rok 2015 – 2016. Guvernérem byl zvolen pan František Kočka.

Náš klub získal ocenění za podporu Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Poděkování guvernérky distriktu Emilie Štěpánkové za aktivní práci pro lionské hnutí obdrželi členové našeho klubu Jan Bříza (past-prezident) a Andor Šándor (prezident).

Náš velmi vážený člen Stanislav Slavík obdržel slovní poděkování za účast na Národním večeru v rámci zasedání Rady mezinárodních ředitelů LCI.

Následně velmi vážený host večera, as. MUDr. David Vajtr, PhD., soudní znalec v oboru zdravotnictví, pohovořil na téma Soudní lékařství při objasňování kriminálních i nekriminálních poškození zdraví a úmrtí. V průběhu jeho velmi poutavé přednášky a následné diskuse jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací mimo jiné o metodice zkoumání soudního lékařství.

 
Setkání červen 2015
Setkání červen 2015
Setkání červen 2015
 
Setkání červen 2015
Setkání červen 2015
Setkání červen 2015
 
Setkání červen 2015
Ocenění guvernérky D122 pro členy LC Praha Orel převzal na Konventu náš delegát Jan Bříza;
zdroj: LC BANSKÁ BYSTRICA, foto: Janko Miškovič