Lví klub Praha Orel
 

Události

Říjnové setkání 2015

Říjnové setkání 2015

Velmi zajímavým hostem našeho říjnového setkání byla historička prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., přednostka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Autorka knihy „Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského“ nám mimo jiné nabídla pohled do dějin zcela neotřelým způsobem.

Našeho říjnového setkání se zúčastnili také Ing. Lubomír Adamus z Posádkového velitelství Praha (PVP) a velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Ing. Milan Virt, kteří klubu a prezidentovi Andoru Šándorovi předali pamětní mince arm. generála T. Sedláčka za podporu výstavby jeho sochy.

V průběhu večera také prezident klubu předal past-prezidentovi Janu Břízovi „membership key“ – ocenění za přínos pro lionské hnutí v oblasti získávání nových členů.

 
Říjnové setkání 2015
Říjnové setkání 2015
Říjnové setkání 2015
 
Říjnové setkání 2015
Říjnové setkání 2015
Říjnové setkání 2015
 
Říjnové setkání 2015