Lví klub Praha Orel
 

Události

Klubové setkání – září 2017

Klubové setkání – září 2017

Hostem zářijového setkání klubu byla ředitelka Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s. Bc. Naděžda Modráčková. Prezident klubu MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA předal paní ředitelce symbolický šek reprezentující finanční dar členů klubu středisku na pořízení nutného vybavení pro klienty.

Středisko Dědina je jediné svého druhu v České republice. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Metodou práce je individuální přístup ke klientům a práce v malých skupinách. Služby střediska pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby, naším cílem je samostatný a  plnohodnotný život zrakově postižených. www.dedina.cz

 
Klubové setkání – září 2017
Klubové setkání – září 2017