Lví klub Praha Orel
 

Události

Dědina opět o něco krásnější

Dědina opět o něco krásnější

Z finančních prostředků věnovaných klubem byla v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s. zrealizována krásná vitrína u hlavního vchodu. Jsou v ní vystaveny výrobky z dílen Dědiny. Dále bude koncem srpna nově vymalována centrální jídelna a další prostory. Máme radost, že budou mít klienti Dědiny opět ještě o něco příjemnější prostředí.

více
 
Předvánoční setkání 2017

Předvánoční setkání 2017

Tradičního svátečního setkání členů Lvího klubu – Praha Orel se opět zúčastnili klienti Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s., kteří nás svátečně naladili zpěvem koled. Zavítal mezi nás také farář Zbigniew Czendlik, jehož jako vždy neotřelá sváteční promluva přiměla k zamyšlení i rozesmála.

více
 
Listopadové setkání 2017

Listopadové setkání 2017

Hostem listopadového setkání klubu byla psycholožka doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc, která se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování.

více
 
Zářijové setkání 2017

Zářijové setkání 2017

Hostem zářijového setkání klubu byla ředitelka Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s. Bc. Naděžda Modráčková. Prezident klubu MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA předal paní ředitelce symbolický šek reprezentující finanční dar členů klubu středisku na pořízení nutného vybavení pro klienty.

více
 
Červnové setkání 2017

Červnové setkání 2017

Na červnovém setkání jsme si Ing. Zbyňkem Štáfem povídali o čokoládě. Večera se zúčastnily také členky LC Praha Ladies.

více
 
Předvánoční setkání 2016

Předvánoční setkání 2016

Letošní adventní setkání členů Lvího klubu – Praha Orel proběhlo v restaurantu Sapori za účasti klientů Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s., kteří nás vánočně naladili zpěvem koled.

více
 
Setkání duben 2016 – valná hromada

Setkání duben 2016 – valná hromada

Na dubnovém setkání proběhla volba prezidenta a členů výboru klubu pro klubový rok 2016/2017. Nechyběli ale ani zajímaví hosté.

více
 
Únorové setkání 2016

Únorové setkání 2016

Velmi zajímavým hostem večera na únorovém klubovém setkání byl pan Mnislav Zelený Atapana, který celý život působí jako  kulturní antropolog.

více
 
Lednové setkání 2016

Lednové setkání 2016

Hostem klubového setkání v lednu 2016 byl PhDr. Jan Vaculík, zakladatel a ředitel INSTITUTIO DIDACTICA CAROLINA. Seznámil nás s velmi zajímavým projektem vzdělávacího a podpůrného ústavu Karla IV. rozvíjejícího odkaz krále a císaře Karla IV., největšího Čecha a Otce vlasti.

více
 
Setkání prosinec 2015

Setkání prosinec 2015

Sváteční předvánoční setkání členů Lvího klubu – Praha Orel proběhlo 2. prosince v Ristorante Sapori. Nechali jsme se vánočně naladit svátečním slovem našeho prezidenta Andora Šándora a zpěvem klientů z Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.

více
 
Listopadové setkání 2015

Listopadové setkání 2015

Velmi zajímavým hostem večera při listopadovém klubovém setkání, které proběhlo v The Wine Baru & Brasserie na Arbesově náměstí, byl pan Břetislav Tureček, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě a autor reportážní knihy „Nesvatá válka o Svatou zemi - Málo známá zákoutí nelítostného boje mezi Židy a Araby“ (za kterou obdržel Cenu Egona Erwina Kische).

více
 
Říjnové setkání 2015

Říjnové setkání 2015

Velmi zajímavým hostem našeho říjnového setkání byla historička prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., přednostka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Autorka knihy „Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského“ nám mimo jiné nabídla pohled do dějin zcela neotřelým způsobem.

více
 
Zářijové setkání 2015

Zářijové setkání 2015

Velmi zajímavým hostem na zářijovém setkání klubu byla paní Ludmila Štinglová, jedna z nejslavnějších českých kadeřnic, která se o vlasy svých zákazníků stará již půl století.

více
 
Červencové setkání 2015

Červencové setkání 2015

Na našem letošním letním setkání, které proběhlo v The Wine Baru na Arbesově náměstí, jsme do Lvího klubu Praha Orel s radostí přijali novou členku. Vítáme novou lionku Ivu!

více
 
Setkání červen 2015

Setkání červen 2015

Na našem červnovém setkání nejprve seznámil přítomné past-prezident Jan Bříza s informacemi z XXIII. Konventu Lions Clubs International, Distrikt 122 ČR a SR, který proběhl ve dnech 22. – 24. 5. 2015 v Plzni a v rámci jehož velmi bohatého programu bylo mimo jiné zvoleno nové vedení distriktu pro lionský rok 2015 – 2016. Guvernérem byl zvolen pan František Kočka.

více
 
=Rada mezinárodních ředitelů LCI

Dubnové setkání

14. dubna 2015 proběhl v kongresovém sále pražského NH Hotelu Národní večer v rámci zasedání Rady mezinárodních ředitelů LCI.

více
 
=Dubnové setkání

Dubnové setkání

Naše dubnové setkání v The Wine Baru na Arbesově náměstí bylo valným shromážděním, na kterém proběhla volba prezidenta a členů výboru klubu. Nechyběl ani další program, na velmi zajímavé téma historie transplantací pohovořil náš vážený a milý člen MUDr. Štefan Vítko.

více
 
=Březnové setkání

Březnové setkání

Velmi zajímavým hostem na setkání členů klubu v březnu 2015 byla PhDr. Alena Plšková, která pohovořila mimo jiné na téma nových závislostí a jejich důsledků a seznámila nás s praktickými zkušenostmi při práci s obětmi násilí. Členové klubu následně s paní doktorkou vedli velmi zajímavou diskusi o současném stavu společnosti a morálních hodnot.

více
 
=Únorové setkání

Únorové setkání

Velmi zajímavým, milým a většině členů klubu dobře známým hostem klubového setkání v únoru roku 2015 byla Mgr. Darina Navrátilová z Advokátní kanceláře JUDr. František Zelenický, která nás seznámila s velmi aktuálními informacemi týkajícími se tématu nového občanského zákoníku.

více
 
=Lednové setkání

Lednové setkání

Velmi zajímavým hostem večera na lednovém setkání členů klubu byl generál Petr Pelz, bývalý ředitel Vojenského zpravodajství a velvyslanec ČR v Afghánistánu.

více
 
=Prosincové setkání

Prosincové setkání

Výjimečnou atmosféru pomohl svým svátečním slovem vytvořit farář Zbigniew Czendlik a dokonale pak všechny vánočně naladili nevidomí zpěváci, klienti střediska Dědina, svým zpěvem koled.

více
 
=Listopadové setkání

Listopadové setkání

Velmi zajímavým hostem našeho listopadového setkání byla paní Gabriela Jirásková, poradkyně v oboru společenského a business odívání, stylu a etikety a Senior Consultant salonu Bernhardt.

více
 
=Říjnové setkání

Říjnové setkání

Hostem našeho říjnového setkání byl pan Erik Best, vydavatel anglicky psaného denního přehledu českého tisku "Fleet Sheet", žurnalista a politický analytik a komentátor. Pozvání přijala také JUDr. Emilie Štěpánková, guvernérka distriktu.

více
 
=Středisko pro nevidomé

Středisko pro evidomé

Představení střediska pro nevidomé na Dědině

více
 
=Červencové setkání

Červencové setkání

Letošní letní setkání členů Lvího klubu Praha Orel se odehrálo v The Wine Bar & Brasserie, vinném baru zaměřeném na Burgundsko.

více
 
=Červnové setkání

Červnové setkání

Na našem červnovém setkání byl hostem Ing. Jaroslav Camplík, prezident GS1 Czech Republic a současně muž, který přivezl do tehdejšího Československa první čárový kód. Společně s ředitelkou GS1 Czech Republic paní Pavlou Cihlářovou nám sdělili zajímavé informace mimo jiné o čárových a QR kódech.

více
 
=Květnové setkání

Květnové setkání

Na květnovém setkání členů klubu byl naším váženým hostem pan Daniel Vavřina, ředitel neziskové organizace HealthCare Institute, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v nemocnicích.

více
 
=Dubnové setkání – valná hromada

Dubnové setkání – valná hromada

Dubnové setkání členů Lvího klubu Praha Orel bylo valným shromážděním, na kterém proběhly volby nového prezidenta klubu a členů výboru pro další lionský rok.

více
 
=Setkání březen 2014

Setkání březen 2014

Na březnovém setkání členů klubu byl naším váženým hostem prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, biochemik a nový rektor Univerzity Karlovy v Praze.

více
 
=Setkání únor 2014

Setkání únor 2014

Na klubovém setkání 12. února 2014 jsme měli hned dva velmi zajímavé a vážené hosty.

více
 
=Setkání leden 2014

Setkání leden 2014

První letošní setkání členů klubu proběhlo v prostorách hotelu DAP a hostem byl Ing. Tomáš David, tajemník sdružení CZECH TOP 100, a.s.

více
 
=Setkání prosinec 2013

Setkání prosinec 2013

Letošní předvánoční setkání členů klubu bylo inspirující. Hostů jsme měli tentokrát více a jeden byl zajímavější a příjemnější než druhý.

více
 
=Setkání listopad 2013

Setkání listopad 2013

Vážným a velmi zajímavým tématem našeho listopadového setkání byla mezinárodní spolupráce a inovace v chirurgii v kontextu Česko-německého chirurgického symposia v Praze.

více
 
=Setkání říjen 2013

Setkání říjen 2013

V říjnu byl váženým hostem na našem klubovém setkání Ing. Arch. Pavel Mansfeld, který se s námi mimo  jiné podělil o své rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektování staveb nejrůznějších typologických kategorií během svého působení v USA.

více
 
=Setkání září 2013

Setkání září 2013

Zářijové setkání bylo valným shromážděním klubu a přítomní členové si společně shrnuli uplynulý Lví rok. Probíralo se mimo jiné hospodaření klubu, nová výše členských příspěvků, sponzorské dary a aktivity klubu.

více
 
=Setkání červen 2013

Setkání červen 2013

Naše červnové setkání proběhlo opět v restauraci Lví Dvůr a váženým hostem večera byl pan Marian Jelínek, jedna z nejvýznamnějších osobností našeho hokeje.

více
 
=Květnové setkání

Květnové setkání

Na květnovém klubovém setkání, tentokrát v restauraci Lví dvůr, nás navštívili hned dva velmi milí a zajímaví hosté - paní Hana Zagorová a pan Štefan Margita.

více
 
=Březnové setkání

Březnové setkání

Velmi zajímavým hostem našeho březnového setkání v Salonu Paukert byl pan Jan Andruško, generální ředitel TV Nova.

více
 
=Únorové setkání

Lednové setkání

Velmi milým hostem našeho únorového setkání byl pan Rostislav Čapek, zakladatel a majitel značky Čapek Bluegrass & Jazz Instruments.

více
 
Lednové setkání

Lednové setkání

Na našem lednovém setkání jsme velmi rádi přijali nové členy.

více
 
Předvánoční setkání

Předvánoční setkání

Několik vzácných hostů jsme přivítali na předvánočním setkání 5. 12. v Salonu Paukert. Tématem večera, o kterém se hovořilo mimo jiné s Ing. J. Fischerem a T. Kuchařovou, bylo "Sebenaplnění a pomoc".

více
 
Gratulace Nikolce

Gratulace Nikolce

Vše nejlepší k 12. narozeninám.

více
 
Listopadové setkání

Listopadové setkání

Navštívil nás generální ředitel Národní knihovny, Ing. Tomáš Böhm.

více
 
Gratulace Stanislavu Slavíkovi

Gratulace Stanislavu Slavíkovi

Vše nejlepší našemu váženému členovi, lvu Stanislavu Slavíkovi, k jeho významnému životnímu jubileu!

více
 
Říjnové setkání

Říjnové setkání

Navštívila nás paní Zlata Adamovská.

více
 
Pomáháme Nikolce nevzdávat se

Pomáháme Nikolce nevzdávat se

Nikolka Zíková statečně bojuje s nepřízní osudu.

více
 
Prezident mezinárodního lionského hnutí navštívil ČR

Významná návštěva

Prezident mezinárodního lionského hnutí navštívil ČR.

více
 
Tisková zpráva, Karel Vágner

Tisková zpráva, Karel Vágner

Karel Vágner se stal členem Lvího klubu.

více
 
Tiskové prohlášení, 2. 2. 2012

Tiskové prohlášení, 2. 2. 2012

Stanovisko Lvího klubu Praha Orel k výroku Jiřího Dienstbiera.

více
 
Vánoční setkání

Vánoční setkání

„Tradiční vánoční setkání“ Lvího klubu Praha Orel proběhlo 7. 12. 2011 v Salonu Paukert na Národní třídě.

více
 
Reakce na článek MF DNES

Reakce na článek MF DNES

Oficiální prohlášení Lvího klubu Praha Orel- Reakce na článek MF DNES ze dne 12.8.2011.

více
 
Otevření kartonážní dílny

Otevření kartonážní dílny

S naší pomocí byla nově otevřena kartonážní dílna v centru Dědina.

více
 
Vánoční večer

Vánoční večer

Během večera byl předán šek v hodnotě 300 000,- Kč centru Dědina.

více
 
Charitativní večeře, září 2010

Charitativní večeře, září 2010

Lví klub Praha Orel pohotově zareagoval na potíže spojené s letošními povodněmi.

více
 
Galavečer 23. 4. 2010

Galavečer 23. 4. 2010

Dne 23. 4. 2010 proběhl v Hotelu Praha Galavečer na počest oslavy dvaceti let činnosti Lvího klubu.

více
 
Národní divadlo

Národní divadlo

Nevidomí a slabozrací navštíví Národní divadlo v Praze.

více
 
Finanční dar

Finanční dar

Věnován středisku duchovních setkání ve Vilémově u Litovle

více
 
Setkání s vedením

Setkání s vedením

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina.

více
 
Dar pro nevidomé hudebníky

Dar pro nevidomé hudebníky

Finanční dar 25 tis. Kč pomohl středisku zakoupit klávesový hudební nástroj YAMAHA DGX 620.

více
 
Koncert nevidomých hudebníků

Koncert nevidomých hudebníků

K příjemnému průběhu a předvánoční atmosféře prosincového (2007) setkání členů LC Praha Orel přispěli hudebníci z Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina.

více
 
logo LC Praha Orel

Sight First II / Zrak především II

Členové LC Praha Orel jsou průběžně informováni o celosvětové kampani lionských klubů Sight First II / Zrak především II a o naplňování vytčeného cíle kampaně nashromáždit 150 mil. USD. V prosinci 2007 přispěli členové LC Praha Orel celkovou částkou 20 tis. Kč, která byla odeslána na účet D 122.

 
Aromaterapie

Aromaterapie

Na základě podnětu LC Praha Orel uspořádala firma BACCHUS Vins & Champagnes a.s. ochutnávku zahraničních bílých a červených vín pro klienty Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé na Dědině v Praze 6.

více
 
Setkání se zástupci SONS ČR

Setkání se zástupci SONS ČR

Hlavním programem klubové schůze v září 2007 bylo setkání s představiteli SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

více